Nieuwe publicatie: Burgerparticipatie in veiligheid

Burgerparticipatie in veiligheid is eknipselen populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen wanneer er wat mis gaat op straat. Maar ook ontstaan er steeds meer Whatsapp groepen waarmee buurtbewoners de politie én elkaar op hoogte stellen wanneer ze iets verdachts zien in hun buurt. Denk ook aan burgersurveillanten en projecten waarin burgers samen met de politie de belangrijkste problemen in de wijk benoemen en de aanpak daarvan prioriteit krijgt of burgers, die als vrijwilliger in dienst gaan bij de politie.

Het tijdschrift Justitiële verkenningen beschrijft deze vormen van burgerparticipatie en analyseert hun achterliggende redenen en effecten, in een themanummer. In dat themanummer zijn ook twee artikelen van onderzoekers verbonden aan de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, namelijk Vasco Lub en Erik Snel. Lub kijkt in zijn artikel naar de ontwikkeling, mechanismen en morele implicaties van buurtwachten. Eerder heeft hij daar in het kader van de Kenniswerkplaats een studie over uitgebracht. Snel gaat in het artikel, dat hij samen met Mohamed Boutasmit schreef, in op het fenomeen buurtsurveillance en hoe die door jongeren in de Haagse Schilderswijk wordt ervaren.

Lees verder “Nieuwe publicatie: Burgerparticipatie in veiligheid”

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken opent Twitteraccount

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is nu ook actief op Twitter. U kunt ons volgen via: https://twitter.com/KWP_Leefbaar. Met dit Twitteraccount kunnen geïnteresseerden makkelijker actuele informatie vergaren over de studies van de Kenniswerkplaats. Philip Karré, Interim Coördinator bij de Kenniswerkplaats: ‘Het doel van het Twitteraccount is dat wij willen laten zien wat ons bezighoudt, verbaast, verontrust en blij maakt, … Lees verder Kenniswerkplaats Leefbare Wijken opent Twitteraccount

Kennispositie bepalend voor kansen op particuliere woningmarkt

grijs_wonenProblemen tussen huurders en verhuurders rondom goedkope particuliere huurwoningen ontstaan vaak door een gebrek aan kennis, duidelijke informatie en communicatie over het huurrecht. Uit het onderzoek ‘Grijs Wonen in Rotterdam’ uitgevoerd door drs. Tom de Leeuw, drs. Anne van Summeren en dr. Erik Snel, in opdracht van Stichting 010 Woonfocus, gemeente Rotterdam en Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, blijkt dat met name onervaren kleine particuliere verhuurders en kwetsbare huurders die de kennis, hulpbronnen en sociale omstandigheden missen, tegen tegen beperkingen en misstanden aanlopen.

Bekijk hier de publicatie van het onderzoek.

Lees verder “Kennispositie bepalend voor kansen op particuliere woningmarkt”

De burger op wacht. Het fenomeen ‘buurtpreventie’ onderzocht

In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten zetten bijna 700 buurtpreventieteams zich in voor de veiligheid in woonwijken. Dat blijkt uit het onderzoek De burger op wacht van socioloog dr. Vasco Lub in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Het onderzoek laat zien dat buurtwachten bijdragen aan de wijkveiligheid. Tegelijkertijd is hun inzet niet zonder … Lees verder De burger op wacht. Het fenomeen ‘buurtpreventie’ onderzocht

Mattheüs in de buurt

Een onderzoek van Godfried Engbersen, Erik Snel en Margrietha ’t Hart naar burgerparticipatie en ongelijkheid in steden. Het laat zien dat in Rotterdamse buurten met veel lage inkomen en grote etnische diversiteit inderdaad sprake is van minder burgerparticipatie (vrijwilligerswerk, buurtparticipatie, mantelzorg). Dit geldt voor deelname aan vrijwilligerswerk, participatie aan buurtactiviteiten en ook voor mantelzorg.

Dit komt vooral doordat het soort bewoners dat hier woont (veel lager opgeleiden, jongeren en allochtonen) in de regel minder participeren. Het is dus niet zo dat armoede en etnische diversiteit in deze wijken burgerparticipatie negatief beïnvloeden. Sterker nog, als men rekening houdt met individuele kenmerken van respondenten participeren bewoners uit lage-inkomenswijken verhoudingsgewijs zelfs meer dan bewoners van meer welgestelde wijken in Rotterdam stad. Lees verder “Mattheüs in de buurt”